Šumperský triatlon – 2. ročník

 

 

DATUM KONÁNÍ: 16. června 2019

 

MÍSTO KONÁNÍ:  Autokemping Krásné u Šumperka, GPS: 49°57'56.804"N, 17°1'57.823"E

 

POŘADATEL:  Plavecké sporty Šumperk - TJ Šumperk, Žerotínova 1691/55, 787 01 Šumperk

 

KONTAKTNÍ ADRESA:  Marcela Hloušková, tel. 702 044 994, email: mahlou@atlas.cz

 

KATEGORIE (vždy kategorie chlapci a dívky):

Žactvo 8 let (2011)

Žactvo 9 let (2010)

Žactvo 10 - 11 let (2009- 2008)

Žáci mladší 12-13 let (2007-2006)

Žáci starší 14-15 let (2005-2004)

Junioři, dorost 16-19 let (2003-2000)

Muži A 20 – 39 let (ročník 1999 – 1980)

Ženy A 20 – 39 let (ročník 1999 – 1980)

Muži B 40 + (ročník 1979 +)

Ženy B 40 + (ročník 1979 +)

 

PREZENTACE:  Autokemping Krásné  - u restaurace

 

ČASOVÝ POŘAD:

8:15 – 9:30 Prezentace

9:15 – 9:45 Uložení materiálu do depa (kategorie žactvo)

9:50 Rozprava

10:00 Start první kategorie

Start další kategorie vždy po doběhnutí posledního závodníka předchozího startu

Slavnostní vyhlášení cca 30 minut po doběhnutí posledního závodníka

 

TRATĚ:

Plavecká část:  plavání bude probíhat na přehradě Krásné, s točením kolem bójí

Cyklistická část:  asfaltová silnice Krásné – Nový Malín

Běžecká část:  kolem přehrady Krásné

 

ŽACTVO :                                       75 m plavání -  3,5 km kolo – 800 m běh

ML. A ST. ŽÁCI:                             200 m plavání - 7 km kolo - 1.300 m běh

DOROST, JUNIOŘI, DOSPĚLÍ:              400 m plavání – 14 km kolo - 3.900 m běh

 

PŘIHLÁŠKY:

na email: dudys.martin@seznam.cz (kontaktní osoba Martin Dudešek, tel. 774 210 675)

(piště do textu emailu, neposílejte přihlášky jako přílohu, přihlašujte ve formě: jméno, příjmení, roč. narození, klub)

Termín uzávěrky přihlášek je do pátku 14. 6. 2018 do 20:00 hodin, na místě se zvýšeným startovným 

 

STARTOVNÉ: předem přihlášení na email 70,- Kč, přihláška na místě 100,- Kč. Platba v obou případech na místě

 

OBČERSTVENÍ:  Občerstvení pro závodníky zajištěno, v místě konání je také restaurace

 

PROTESTY: Písemně, řediteli závodu s vkladem 200 Kč, nejpozději 15 minut po vyvěšení neoficiálních výsledků

 

Cyklistická část je vedena po panelech, asfaltu a přírodních cestách – doporučujeme horská a treková kola. Cyklistická přilba povinná. Každý účastník závodu je povinen dodržovat ustanovení zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích.  Závodníci jsou povinni dodržovat pokyny pořadatelů.  Pořadatel má právo program změnit nebo i zrušit, pokud mu v tom brání překážka, jež nastala nezávisle na vůli pořadatele a brání mu ve splnění jeho povinností a jestliže nelze rozumně předpokládat, že by pořadatel tuto překážku nebo její následky odvrátil nebo překonal a že by pořadatel v době vzniku závazku tuto překážku předpovídal.

 

USTANOVENÍ: Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí, pořadatel nepřebírá za žádného účastníka zodpovědnost za jakékoliv újmy na zdraví a majetku. Zákonní zástupci na místě prezentace stvrdí svým podpisem souhlas se startem závodníka mladšího 18 let.