TRIATLONOVÁ SÉRIE MLÁDEŽE OLOMOUCKÉHO KRAJE  2019 (6. ROČNÍK)

 Triatlonová série je podporovaná Grantovým programem České triatlonové asociace „Krajské série mládeže a Partnerské závody 2019

 

 

1.    Vyhlašovatel seriálu: Olomoucký krajský triatlonový svaz, z.s. (dále jen OLKTTS), Zákostelí 84, 783 44  Náměšť na Hané, mobil: 606 920 993, e-mail: olomouckytriatlon.seznam.cz

 

2.    Zpracovatel žebříčku: Středomoravské sdružení vytrvalostních sportů, z. s., odpovědná osoba Karel Pikal, mobil: 606 920 993, e-mail: karel.pikal@seznam.cz

 

3.    Pořadatelé jednotlivých závodů.

a)    podají včas přihlášku na zařazení do seriálu, v přihlášce uvedou datum závodu, název závodu, místo pořádání závodu a délky závodů,

b)   dodrží kategorie dle bodu 5, žáci a žákyně do 8 let včetně musí mít stejnou trať, žáci a žákyně 9 - 11 let musí mít stejnou trať závodu a žáci a žákyně 12 - 15 let musí mít stejnou trať závodu,

c)    závod musí být zveřejněn v informačním systému http://www.czechtriseries.cz/ , buď to provede pořadatel sám, nebo prostřednictvím OLKTTS,

d)   nejpozději 1 měsíc před závodem zašlou vyhlašovateli seriálu propozice závodu k vyvěšení na internetových stránkách http://www.olomouckytriatlon.cz/ ,

e)    po skončení závodu zašlou vyhlašovateli seriálu startovní listinu s těmito údaji: jméno a příjmení závodníka, rok narození, název klubu nebo obec bydliště, e-mailovou adresu,

f)    po skončení závodu zašlou vyhlašovateli seriálu výsledkovou listinu.

 

4.    Všeobecně

 

4.1.   V seriálu budou hodnoceni všichni závodníci ve věku 15 let a mladší (rok narození 2004 a později), kteří se zúčastní alespoň jednoho z vypsaných závodů a to bez ohledu na krajskou příslušnost.

4.2.   Pro zařazení do příslušné kategorie je rozhodující věk dosažený v kalendářním roce.

4.3.   Závodníci se přihlašují do jednotlivých závodů prostřednictvím informačního systému http://www.czechtriseries.cz/

4.4.   Výsledky jednotlivých závodů bude zpracovávat Středomoravské sdružení vytrvalostních sportů, z. s., Výsledkové listiny budou vyvěšovány na internetových stránkách http://www.olomouckytriatlon.cz/ a v informačním systému http://www.czechtriseries.cz/

4.5.   Žebříček bude průběžně zveřejňován na internetových stránkách: http://www.olomouckytriatlon.cz/

4.6.   Pořadatel si vyhrazuje přidat do seriálu v průběhu roku další závody, přičemž počet započítávaných závodů zůstane stejný.

 

5.    Kategorie

 

H7 - benjamínci do 7 let (2012 a mladší)
H8 - žáci  8 let (2011)

H9 - žáci  9 let (2010)                                                      

H10 - žáci 10 - 11 let (2008 - 2009)

H12 - žáci mladší 12 - 13 let (2006 - 2007)

H14 - žáci starší 14 - 15 let (2004 - 2005)

D7 - benjamínky do 7 let (2012 a mladší)
D8 - žákyně 8 let (2011)

D9 - žákyně 9 let (2010)

D10 - žákyně 10 - 11 let (2008 - 2009)

D12 - žákyně mladší 12 - 13 let (2006 - 2007)

D14 - žákyně starší 14 - 15 let (2004 - 2005)

 

 

6.    Vypsané závody 

  

 

POŘ

DATUM

DEN

Název závodu

Místo

Objem

1

31. 3. 2019

NE

Radíkovský duatlon mládeže2019

Olomuc - Radíkov

0,5 km - 2 km - 0,25 km

1 km - 4 km - 0,5 km

2 km - 8 km - 1 km

2

27. 4. 2019

NE

Olomoucký duatlon mládeže 2019

Olomouc - Černovír

0,5 km - 2 km - 0,25 km

1 km - 4 km - 0,5 km

2 km - 8 km - 1 km

3

2. 6. 2019

NE

Olomoucký terénní triatlon mládeže 2019

Olomouc - Řepčín (Poděbrady)

0,05 km - 2 km - 0,5 km

0,1 km - 4 km - 1 km

0,2 km - 8 km - 2 km

4

16. 6. 2019

NE

Šumperský triatlon mládeže 2019

Šumperk - Krásné

 

5

3. 8. 2019

SO

Majetínský dětský triatlon 2019

Majetín

 

6

18. 8. 2019

NE

Loštický triatlon mládeže 2019

Loštice

0,66 km - 1,8 km - 0,5 km

0,132 km - 3,6 km - 1 km

0,2 km - 7,2 km - 2 km

7

21. 9. 2019

SO

Náměšťský terénní duatlon mládeže 2019

Náměšť na Hané

0,5 km - 2 km - 0,25 km

1 km - 4 km - 0,5 km

2 km - 8 km - 1 km

8

3. 11. 2019

NE

Olomoucký aquatlon 2019

Olomouc, Plavecký stadion

50 m - 500 m

100  m - 1000 m

200 m - 2000 m

 

 

 

7.    Pravidla

 

7.1.   Každý závodník je povinen dodržovat pravidla daného klonu triatlonu, řídit se propozicemi příslušného závodu a pokyny rozhodčích.

7.2.   U závodů, u kterých bude přestávka mezi plaveckou a další části se bude startovat Gundersenovou metodou.

 

8.    Bodování

 

8.1.   V hodnocení jednotlivých závodů bude čas závodníka porovnán s průměrem časů prvních tří závodníků v absolutním pořadí stejných délek tratí závodu. Tomuto průměru bude přidělena hodnota 700 bodů. Výsledná hodnota bodů závodníka se bude zaokrouhlovat na celou část.

8.2.   Do hodnocení celého seriálu budou každému závodníkovi započítány 4 nejvyšší bodové zisky. V případě rovnosti bodů u dvou nebo více závodníků rozhoduje o celkovém pořadí umístění v závěrečném (finálovém) závodě.

                                                                 

 

9.    Vyhlášení seriálu

 

9.1.   Vyhlášení seriálu bude upřesněno.

 

10.              Poznámky

 

Změna termínů vyhrazena  

 

 

V Náměšti na Hané dne 22. 1. 2019

Upraveno dne 25. 2. 2019

 

                                                                                                         Karel Pikal

                                                                                                  předseda OLKTTS