Orgány OLKTTS

Valné hromady

Představenstvo

Ekonomická komise

Sportovně technická komise

Revizní komise