TESTY PRO ROZHODČÍ

 

TEXT

SPRÁVNÉ

1. Může si závodník na běžeckou část nechat cyklistickou přilbu?

 

a) Nesmí.

 

b) Může, ale musí s ní doběhnout do cíle.

 

c) Nesmí. Pouze u kategorie žáků 8-11 let může HR učinit výjimku.

C

d) U žákovských kategorií je toto povoleno.

 

 

2. Rozhodčí stojí na výběhu z depa a závodník vybíhá na běh bez čísla. Jak se zachová?

 

a) Rozhodčí ukáže závodníkovi ČK.

 

b) Rozhodčí ukáže závodníkovi ŽK se STOP&GO.

 

c) Rozhodčí ukáže závodníkovi ŽK a požádá ho o nápravu. Závodník se musí vrátit do depa pro číslo. Pokud ho nenajde, může pokračovat bez čísla.

C

 

3. Jakým způsobem a kdo může předat protest proti rozhodnutí rozhodčího?

 

a) Protest může podat pouze závodník a to do 15 minut po vyvěšení neoficiální výsledkové listiny. O protestu jedná soutěžní výbor.

 

b) Protest může podat závodník nebo členové jeho doprovodu a to do 15 minut po vyvěšení neoficiální výsledkové listiny. O protestu rozhoduje HR.

 

c) Protest může podat závodník nebo členové jeho doprovodu a to do 15 minut po vyvěšení neoficiální výsledkové listiny. O protestu jedná soutěžní výbor.

C

 

4. Jaký je vztah pořadatelské služby a rozhodčích?

 

a) Pořadatel nesmí zasahovat do průběhu závodu s výjimkou odvrácení nebezpečí. Na určených místech mohou vypomáhat rozhodčím po dohodě s HR.

A

b) Pořadatel nesmí zasahovat do průběhu závodu a to ani v případě odvrácení nebezpečí. Na určených místech mohou vypomáhat rozhodčím po dohodě s HR.

 

c) Pořadatel může zasahovat do průběhu závodu, pokud to uzná za vhodné. Na určených místech mohou vypomáhat rozhodčím po dohodě s HR.

 

 

5. Jaké pravomoci má soutěžní výbor a z jakých lidí je složen?

 

a) Je složen z rozhodčích a technického delegáta. Má pravomoc zrušit nebo zastavit závod.

 

b) Je složen z HR, TD a ředitele závodu. Má pravomoc zrušit nebo zastavit závod, má pravomoc k povolení změn v organizaci závodu, i když nejsou v plném souladu s pravidly.

B

c) Je složen z HR, TD a ředitele závodu. Má pravomoc zrušit nebo zastavit závod, nemá pravomoc k povolení změn v organizaci závodu.

 

 

6. Rozhodčí stojí na výběhu z depa a závodník vybíhá na běh bez čísla. Jak se zachová?

 

a) Rozhodčí ukáže závodníkovi ČK.

 

b) Rozhodčí ukáže závodníkovi ŽK se STOP&GO.

 

c) Rozhodčí ukáže závodníkovi ŽK a požádá ho o nápravu. Závodník se musí vrátit do depa pro číslo. Pokud ho nenajde, může pokračovat bez čísla.

C

 

7. Jaký je vztah pořadatelské služby a rozhodčích?

 

a) Pořadatel nesmí zasahovat do průběhu závodu s výjimkou odvrácení nebezpečí. Na určených místech mohou vypomáhat rozhodčím po dohodě s HR.

A

b) Pořadatel nesmí zasahovat do průběhu závodu a to ani v případě odvrácení nebezpečí. Na určených místech mohou vypomáhat rozhodčím po dohodě s HR.

 

c) Pořadatel může zasahovat do průběhu závodu, pokud to uzná za vhodné. Na určených místech mohou vypomáhat rozhodčím po dohodě s HR.

 

 

8. Jaké pravomoci má soutěžní výbor a z jakých lidí je složen?

 

a) Je složen z rozhodčích a technického delegáta. Má pravomoc zrušit nebo zastavit závod.

 

b) Je složen z HR, TD a ředitele závodu. Má pravomoc zrušit nebo zastavit závod, má pravomoc k povolení změn v organizaci závodu, i když nejsou v plném souladu s pravidly.

B

c) Je složen z HR, TD a ředitele závodu. Má pravomoc zrušit nebo zastavit závod, nemá pravomoc k povolení změn v organizaci závodu.

 

 

9. Může závodníkovi podat doprovod občerstvení na trati?

 

a) Ne, jedná se o cizí pomoc.

A

b) Ano, ale pouze na místě k tomu určeném.

 

c) Nesmí podat (jednalo by se o cizí pomoc), ale může nechat na zemi a závodník si musí občerstvení sám vzít.

 

 

10. Jaké vybavení je povoleno pro plaveckou část?

 

a) Čepička (pokud je dodaná pořadatelem, tak je povinná), plavecké brýle, triatlonová kombinéza nebo plavky, neopren vždy.

 

b) Čepička (pokud je dodaná pořadatelem, tak je povinná), plavecké brýle, triatlonová kombinéza nebo plavky, neopren je zakázán.

 

c) Čepička (pokud je dodaná pořadatelem, tak je povinná), plavecké brýle, triatlonová kombinéza nebo plavky, neopren v závislosti na teplotě vody.

C

 

11. Při jakých teplotách se ruší plavání?

 

a) Dospělí nemají omezení – povoluje se neopren, u dorostu pod 15°C a u žáků pod 18°C.

A

b) U dospělých pod 13°C, u dorostu pod 15°C a u žáků pod 18°C.

 

c) U dospělých pod 12°C, u dorostu pod 16°C a u žáků pod 18°C.

 

d) U dospělých pod 13°C, u dorostu pod 15°C a u žáků pod 19°C.

 

 

12. Závisí použití neoprenu jen na teplotě vody?

 

a) Ano, dle jednotlivých kategorií uvedených v tabulce 6.2.3 pravidel.

 

b) Ne, záleži také na rozhodnutí HR v závislosti na délce tratě. Toto musí být oznámeno nejzpoději na rozpravě.

 

c) Ne, důležitá je i teplota vzduchu a to v případě, kdy je teplota vody nižší než 22°C a vzduchu nižší než 15°C.

C

 

13. Jakým způsobem je možné startovat plavání?

 

a) Pouze vběhnutím ze břehu.

 

b) Z vody od pásky, z břehu vběhnutím do vody nebo skokem do vody.

B

c) Skokem do vody nebo vběhnutím ze břehu.

 

 

14. Jakým způsobem se trestá drafting na závodě se zakázanou jízdou v háku u dospělých?

 

a) Pokud jede závodník v háku a rozhodčí usoudí, že se nejedná o úmysl, dostane ŽK s časovou penalizací 5 minut. Pokud se jedná o úmysl (jede trvale v draftingové zóně) nebo je přistižen opakovaně, obdrží ČK.

 

b) Pokud jede závodník v háku a rozhodčí usoudí, že se nejedná o úmysl, dostane ŽK s časovou penalizací dle kategorie a typu závodu. Pokud se jedná o úmysl, tedy jede trvale v draftingové zóně, nebo je přistižen opakovaně, obdrží ČK.

B

c) Pokud jede závodník na rozmezí 6-10 metrů, je pouze upozorněn, že to není OK. Pokud jede závodník na rozmezí 2-6m, obdrží ŽK. Pokud jede na méně než 2m dostane od rozhodčího ČK.

 

 

15. Jakým způsobem se trestá drafting na závodě se zakázanou jízdou v háku u žactva?

 

a) Pouze STOP&GO.

A

b) Kategorie žáků se zakázaný drafting netýká.

 

c) Stejně jako u dospělých, pouze je kratší časová penalizace.

 

 

16. Co je a jak se trestá blokování?

 

a) Závodník blokuje ve chvíli, kdy se nedrží pravé strany vozovky nebo kdy svou pozicí brání v předjetí jinému závodníkovi. Trestem je napomenutí v prvém případě, ŽK se STOP&GO ve druhém.

A

b) Závodník blokuje ve chvíli, kdy podjíždí jiného závodníka. Trestem je ŽK se STOP&GO.

 

c) Závodník blokuje ve chvíli, kdy se nedrží pravé strany vozovky nebo kdy svou pozicí brání v předjetí jinému závodníkovi. Trestem je napoprvé ŽK, ČK napodruhé.

 

 

17. Bezhákový závod, dva závodníci jedou na rovném úseku ve vzdálenosti za sebou 4-5ti metrů. Jak se rozhodčí zachová?

 

a) Přijede blíže a bude několik sekund analyzovat situaci. Pokud vzdálenost zůstane stejná, ústně napomene druhého závodníkova a varuje ho, že příště už dostane ŽK s časovou penalizací.

 

b) Pokud si je jist, že se nejedná o proces předjíždění nebo předjetí, pak druhému závodníkovi udělí ŽK s časovou penalizací dle typu závodu, případně ČK pokud to vyhodnotí jako úmyslný drafting.

B

c) Přijede k druhému závodníkovi a potrestá ho ŽK se STOP&GO.

 

 

18. Jaké kolo lze použít při zakázané jízdě v háku?

 

a) Pouze silniční kolo, bez loukotí. Případná triatlonová hrazda nesmí přesahovat o více než 15cm střed otáčení předního kola.

 

b) Jakékoliv kolo s funkčními brzdami. Případná triatlonová hrazda nesmí přesahovat přední kolo. Loukotě jsou povoleny.

B

c) Pouze silniční nebo trekové kolo s max. tloušťkou pláště 1,5 palce. Loukotě jsou povoleny.

 

 

19. Jaké kolo lze použít při povolené jízdě v háku?

 

a) Pouze silniční kolo. Případná triatlonová hrazda nesmí přesahovat o více než 15cm střed otáčení předního kola. Výjimku má kategorie žactva (8-15 let) – žáci mohou použít horské i trekové kolo.

A

b) Pouze silniční kolo. Případná triatlonová hrazda nesmí přesahovat o více než 15cm střed otáčení předního kola. Výjimku má kategorie žactva (8-11 let) – žáci mohou použít horské i trekové kolo.

 

c) Jakékoliv kolo s funkčními brzdami. Případná triatlonová hrazda nesmí přesahovat přední kolo. Loukotě jsou povoleny.

 

 

20. Jaká jsou pravidla pro výměnu kola?

 

a) Výměna celého kola je možná pouze v depu nebo na místě k tomu určeném.

 

b) Výměna celého kola je možná pouze od jiného závodníka (fair-play), přední nebo zadní kolo pouze v depu nebo na místě k tomu určeném.

B

c) Výměna celého kola je zakázána. Vyměnit lze pouze přední nebo zadní kolo a to pouze v depu. Všechny části musí projít přejímkou.

 

 

21. Je povinné, mít startovní číslo na cyklistice?

 

a) Pouze na závodech se zakázannou jízdou v háku.

A

b) Není, týká se pouze běžecké části.

 

c) Startovní číslo je povinné jak na cyklistickou, tak na běžeckou část.

 

 

22. Bezhákový závod, dva závodníci jedou na rovném úseku ve vzdálenosti za sebou 4-5ti metrů. Jak se rozhodčí zachová?

 

a) Přijede blíže a bude několik sekund analyzovat situaci. Pokud vzdálenost zůstane stejná, ústně napomene druhého závodníkova a varuje ho, že příště už dostane ŽK s časovou penalizací.

 

b) Pokud si je jist, že se nejedná o proces předjíždění nebo předjetí, pak druhému závodníkovi udělí ŽK s časovou penalizací dle typu závodu, případně ČK pokud to vyhodnotí jako úmyslný drafting.

B

c) Přijede k druhému závodníkovi a potrestá ho ŽK se STOP&GO.

 

 

23. Jaké kategorie mají omezeny převody?

 

a) Kategorie žactva a dorostu (8-17 let). Omezení žáků je 6.55m, dorostu 7.93m.

 

b) Pouze kategorie žactva (8-15 let) a omezení je 6.55m.

B

c) Pouze kategorie žactva (8-11 let) a omezení je 6.55m.

 

 

24. Jaké kolo lze použít při zakázané jízdě v háku?

 

a) Pouze silniční kolo, bez loukotí. Případná triatlonová hrazda nesmí přesahovat o více než 15cm střed otáčení předního kola.

 

b) Jakékoliv kolo s funkčními brzdami. Případná triatlonová hrazda nesmí přesahovat přední kolo. Loukotě jsou povoleny.

B

c) Pouze silniční nebo trekové kolo s max. tloušťkou pláště 1,5 palce. Loukotě jsou povoleny.

 

 

25. Kdy může závodník porušit 10ti metrovou hranici při bezhákovém závodu?

 

a) Pouze z bezpečnostních důvodů a při předjíždění.

 

b) Při předjíždění, na otočce a v místech označených jako méně bezpečná.

B

c) Při předjíždění, na otočce a ve stoupáních.

 

 

26. Jaké kolo lze použít při povolené jízdě v háku?

 

a) Pouze silniční kolo. Případná triatlonová hrazda nesmí přesahovat o více než 15cm střed otáčení předního kola. Výjimku má kategorie žactva (8-15 let) – žáci mohou použít horské i trekové kolo.

A

b) Pouze silniční kolo. Případná triatlonová hrazda nesmí přesahovat o více než 15cm střed otáčení předního kola. Výjimku má kategorie žactva (8-11 let) – žáci mohou použít horské i trekové kolo.

 

c) Jakékoliv kolo s funkčními brzdami. Případná triatlonová hrazda nesmí přesahovat přední kolo. Loukotě jsou povoleny.

 

 

27. Jaké kategorie mají omezeny převody?

 

a) Kategorie žactva a dorostu (8-17 let). Omezení žáků je 6.55m, dorostu 7.93m.

 

b) Pouze kategorie žactva (8-15 let) a omezení je 6.55m.

B

c) Pouze kategorie žactva (8-11 let) a omezení je 6.55m.

 

 

28. Jakým způsobem může být kolo umístěno v depu?

 

a) Pokud je depo řešeno horizontální tyčí, pak musí být zavěšeno za sedlo nebo za obě brzdové páky. Výjimku mohou mít žáci, pokud je pro ně horizontální tyč příliš vysoko. Pokud je depo očíslované, je závodník povinen umístit kolo na danou značku.

A

b) Pokud je depo řešeno horizontální tyčí, pak musí být zavěšeno za sedlo nebo za obě brzdové páky. Je na závodníkovi kam své kolo umístí – případné číslování depa slouží především pořadatelům pro snažší orientaci.

 

c) Kolo musí být umístěno v prostoru závodníka a pokud neomezuje jiného závodníka, může být i položeno na zemi nebo opřeno o plot depa. Pokud je depo očíslované, je závodník povinen umístit kolo na danou značku.

 

d) Rozhodčí se zajímá pouze o technický stav kola, je na závodníkovi kam své kolo umístí – případné číslování depa slouží především pořadatelům pro snažší orientaci.

 

e) Rozhodčí se zajímá pouze o technický stav kola. Pokud je depo očíslované, je závodník povinen umístit kolo na danou značku.

E

 

29. Závodník se proviní vůči pravidlům v 2. depu, ale rozhodčí mu nestihne udělit ŽK. Jak se zachová?

 

a) Pokud závodníka nepotrestal přímo při činu, tak již neřeší.

 

b) Udělí závodníkovi ŽK na běžecké části, případně předá požadavek na potrestání rozhodčímu na běhu.

B

c) Nahlásí prohřešek HR a k výslednému času mu bude přičtěno 15 vteřin.

 

 

30. Co je to neoficiální výsledková listina?

 

a) Neoficiální výsledková listina se tiskne na pokyn HR po dokončení posledního závodníka. HR ji musí podepsat a uvést čas vyvěšení pro 15 minut na protesty.

A

b) Neoficiální výsledková listina je průběžná listina, která se tiskne v době, kdy nejsou ještě všichni závodníci v cíli.

 

c) Neoficiální výsledková listina slouží pouze k vyhlášení výsledků a pro květinový ceremoniál.

 

 

31. Lze dělat změny v oficiální výsledkové listině?

 

a) Ano, pokud o tom rozhodne soutěžní výbor.

 

b) Ano, ale pouze formální – chyba ve jméně nebo oddílu.

 

c) Ano, jak formální (hned na místě), tak i v pořadí, ale to už je pouze v kompetenci TK.

C

d) Ne, v oficiální výsledkové listině už pravidla změny nepovolují.

 

 

32. Závodník doběhne do cíle bez čísla, jak rozhodčí v cíli zareaguje?

 

a) Předá tuto informaci HR, který prověří, zda RH na výběhu z depa udělil tomuto závodníkovi ŽK. Pokud ne, bude RH hlavním pokárán.

A

b) Předá HR návrh na diskvalifikaci závodníka.

 

c) Ukáže závodníkovi červenou kartu.

 

 

33. Závodník doběhne do cíle bez čipu, jak rozhodčí v cíli zareaguje?

 

a) Pokud byl čip v závodě použit jako identifikátor počtu okruhů a není jasné, zda závodník absolvoval celou trať sám, bude závodník diskvalifikován.

A

b) Pokud má na sobě závodník alespoň startovní číslo tak to nevadí.

 

c) Ukáže závodníkovi červenou kartu.

 

 

34. Za jaký prohřešek může být uděleno ústní napomenutí?

 

a) Závodník přijde na start bez čipu.

A

b) Jízda uprostřed vozovky – blokování.

B

c) Předčasný start.

 

d) Jízda v depu během závodu.

 

e) Jízda v depu před závodem.

E

f) Rozepnutá přilba na cyklistice.

H

g) Závodník bez startovního čísla (zachycen rozhodčím hned za depem).

 

h) Doprovod na trati.

 

 

35. Za jaký prohřešek může být udělena ŽK?

 

a) Předčasný start.

A

b) Jízda uprostřed vozovky – blokování.

B

c) Strkanice v cílové rovince.

 

d) Neobeplutí bojky.

 

e) Rozepnutá přilba na cyklistice.

E

f) Běh bez vrchní části oblečení.

F

g) Závodník nestihne přejímku do depa.

G

h) Odhození věcí během cyklistiky mimo občerstvovací stanici.

H

i) Kolo zavěšené za jednu brzdovou páku.

I

j) Jízda v háku.

J

 

36. Za jaký prohřešek může být udělena ČK?

 

a) Strkanice v cílové rovince.

A

b) Neobeplutí bojky.

B

c) Běh bez vrchní části oblečení.

C

d) Závodník neprojde přejímkou v depu.

D

e) Odhození věcí během cyklistiky mimo občerstvovací stanici.

 

f) Chybějící přilba na cyklistice.

F

g) Doprovod na trati.

G

h) Předčasný start.

 

i) Jízda v háku.

I

 

37. Jaké vybavení lze použít pro plaveckou část aquatlonu?

 

a) Jakékoliv plavky, neopren pouze dle teploty vody.

 

b) Plavky, které jsou vyrobeny z textilních materialů.

B

c) Jakékoliv plavky, dále je možno použít plaveckou kombinézu.

 

 

38. Jakým způsobem se trestá porušení pravidel při plavecké části aquatlonu?

 

a) ŽK spojená se STOP&GO.

 

b) ŽK spojená s 15s časovou penalizací.

 

c) ŽK spojená s časovou penalizací odstupňovanou dle délky plavecké tratě.

C

 

39. Jakým způsobem se startuje běžecká část aquatlonu?

 

a) Hromadným startem.

 

b) Gunderssonovou metodou.

 

c) Gunderssonovou metodou, TK může povolit hromadný start pro konkrétní závod.

C

 

40. Jaké kolo je možné použít pro cyklistickou část v zimním triatlonu?

 

a) Jakékoliv.

 

b) Pouze horské kolo s min. rozměry pláště 26x1,5 palce.

 

c) Trekové nebo horské kolo s min. rozměry pláště 26x1,5 palce.

C

d) Jakékoliv kolo uzpůsobené pro jízdu v háku, tedy bez přídavných triatlonových řidítek.

 

 

41. Může si závodník během zimního triatlonu vyměnit lyže nebo hůlky?

 

a) Hůlky kdykoliv a kdekoliv, lyže nesmí.

 

b) Hůlky pouze v depu nebo na místě k tomu určeném, lyže nesmí.

B

c) Hůlky i lyže pouze v depu nebo na místě k tomu určeném.

 

d) Nesmí si vyměnit ani hůlky ani lyže. Trestem je diskvalifikace.

 

 

42. Jak má být rozhodčí na závodech oblečen?

 

a) Reprezentativně s použitím vybavení dodané ČTA (tričko, vesta).

A

b) Jedná se o sportovní akci, takže jakékoliv oblečení. Pokud to HR vyžaduje, tak s použitím vybavení ČTA.

 

c) Směrnice toto neřeší.

 

 

43. Může rozhodčí “fandit” během závodu a pořizovat si fotografie?

 

a) Nesmí.

A

b) Může, ale nesmí to ohrozit výkon jeho funkce.

 

c) Nesmí s výjimkou závodníků, kteří pocházejí ze stejného klubu.

 

 

44. Jakým způsobem a komu rozhodčí oznamuje připravenost k závodu?

 

a) Telefonicky 5 dní před závodem hlavnímu rozhodčímu.

A

b) Telefonicky 5 dní před závodem koordinátorovi rozhodčích.

 

c) E-mailem 5 dní před závodem hlavnímu rozhodčímu.

C

 

45. Co musí mít rozhodčí s sebou na závod?

X

Vesta/triko, ČK a ŽK, pravidla, propozice daného závodu, soutěžní směrnice, tužka a papír, píšťalka, visačka rozhodčího ČTA, mobil

X

 

46. Jaké povinnosti mají RH po závodě?

 

a) Po závodě předávají HR seznam všech udělených karet a nejpozději do 2 dnů zaslat své postřehy koordinátorovi.

A

b) Předávají HR seznam všech udělených karet, koordinátora informovat nemusí, toto má na starosti HR.

 

c) Odpočinout si a nabrat síly na další závod.

 

 

47. Koordinátor rozhodčích mi vytkne chybu, jak se zachovám?

 

a) Pokud má koordinátor pravdu, výtku přijmu. Pokud jsem přesvědčen, že pravdu nemá, budu si stěžovat u ředitele ČTA, protože cítím křivdu.

 

b) Pokud má koordinátor pravdu, výtku přijmu. Pokud jsem přesvědčen, že pravdu nemá, snažím se mu své stanovisko vysvětlit s respektem - jedná se o mého nadřízeného. V krajním případě se odvolám k TK.

B

c) Podám stížnost k disciplinární komisi.