Soutěžní směrnice Olomouckého krajského triatlonového svazu, o. s. pro rok 2015

(tato směrnice bude průběžně aktualizována)

 

Mistrovské a žebříčkové soutěže vypisované Olomouckým krajským triatlonovým svazem, o. s.

1.      Všeobecně:

Soutěžní směrnice určuje parametry mistrovských a žebříčkových soutěží v gesci Olomouckého krajského triatlonového svazu, o.s.. Na závodech se závodí dle platných pravidel ČSTT, neurčuje-li tato směrnice jinak. Výklad soutěžní směrnice provádí předseda JURY.

2.      Vyhlašovatel soutěží:

Olomoucký krajský triatlonový svaz, o.s., Zákostelí 84, 783 44 Náměšť na Hané, e-mail: olomouckytriatlon@seznam.cz

zastoupený: Karel Pikal, Zákostelí 84, 783 44 Náměšť na Hané, e-mail: karel.pikal@seznam.cz, mobil: 606 920 993.

3.      Řízení soutěží:

Soutěž řídí soutěžní JURY ve složení:

Předseda:

Karel Pikal, Zákostelí 84, 783 44 Náměšť na Hané, mobil: +420 606 920 993,
E-mail: karel.pikal@seznam.cz

Členové:

Tomáš Rašner, Lazecká 46, 779 00 Olomouc, mobil: +420 723 342 799,

E-mail: tomasrasner@seznam.cz

 

Radomír Lichnovský, Wurmova 5, 779 00 Olomouc, mobil: +420 728 297 915,

E-mail: Ing.RadomirLichnovsky@seznam.cz

 

3.1.    JURY je odvolacím orgánem. Řeší zejména spory mezi závodníky a soutěžními výbory jednotlivých závodů.

3.2.    JURY dle svých možností deleguje na každý závod zařazený do systému soutěží Olomouckého krajského triatlonového svazu, o.s.  technického delegáta, který po skončení závodu sepíše zprávu o závodě (viz příloha č. 1). Technický delegát zašle tuto zprávu do 5 dnů po závodě (v elektronické podobě) všem členům JURY.

3.3.    Řídícím orgánem jednotlivých závodů je soutěžní výbor příslušného závodu. Soutěžní výbor pracuje ve složení:

·       ředitel závodu (stanoví pořadatel),

·       technický delegát (stanoví Olomoucký krajský triatlonový svaz, o.s.),

·       hlavní rozhodčí (stanoví Olomoucký krajský triatlonový svaz, o.s.).

Soutěžní výbor zajišťuje dodržování pravidel triatlonu a tohoto soutěžního řádu na závodě. V případě sporů mezi závodníkem a pořadatelem podává tento protest k rukám předsedy JURY.

4.      Podmínky účasti.

V mistrovských soutěžích a krajských žebříčkových závodech budou hodnoceni pouze registrovaní závodníci u Olomouckého krajského triatlonového svazu. O registraci mohou požádat členové členských klubů Olomouckého krajského triatlonového svazu prostřednictvím klubové soupisky nebo individuální členové, mající trvalé bydliště v Olomouckém kraji a nejsou členy klubů, které nemají sídlo v Olomouckém kraji.

Za provedení registrace je vybírán registrační poplatek ve výši 100,- Kč. Členové klubů, které jsou registrovany u Olomouckého krajského triatlonového svazu platí registrační poplatek ve výši 50,- Kč. Roční členský příspěvek klubu činí 100,- Kč.

5.      Vypsané kategorie pro rok 2015

M8/Z8

Žáci do 8 let

2007 a mladší

M9/Z9

Žáci 9 let

2006

M10/Z10

Žáci 10 - 11 let

2004 - 2005

M12/Z12

Žáci 12 - 13 let

2003-2004

M14/Z14

žáci 14 - 15 let

2001-2002

M16/Z16

žáci 16 - 17 let

1999-2000

M18

muži do 23 let

1992 a mladší

M24

muži 24 - 39 let

1976 - 1991

M40

muži 40 - 49 let

1966 - 1975

M50

muži 50 - 59 let

1956 - 1965

M60

muži 60 let a více

1955 a starší

Z18

ženy do 23 let

1992 a mladší

Z24

ženy 24 - 39 let

1976 - 1991

Z35

ženy 40 - 49 let

1966 - 1975

Z50

ženy 50 let a více

1965 a starší

 

6.      Mistrovské závody Olomouckého kraje 2015

6.1.    Vypsané mistrovské závody.

Datum

Název závodu

Statut

23. 08. 2015

Štěpánovský trialton 2015

Mistrovství Olomouckého kraje v triatlonu dospělých 2015

30. 8. 2015

Loštický terénní triatlon 2015

Mistrovství Olomouckého kraje v terénním triatlonu dospělých 2015

30. 8. 2015

Loštický triatlon žáků 2015

Mistrovství Olomouckého kraje v triatlonu mládeže 2015

20. 09. 2015

Náměšťský duatlon 2015

Mistrovství Olomouckého kraje v duatlonu 2015

20. 09. 2015

Náměšťský duatlon mládeže 2015

Mistrovství Olomouckého kraje v duatlonu mládeže 2015

8. 11. 2015

Olomoucký aquatlon 2015

Mistrovství Olomouckého kraje v aquatlonu dospělých 2015

8. 11. 2015

Olomoucký aquatlon 2015

Mistrovství Olomouckého kraje v aquatlonu mládeže 2015

 

6.2.    Ceny.

Vítězové jednotlivých kategorií obdrží mistrovské poháry, závodníci, umístění na prvních 3 místech v jednotlivých kategoriích obdrží medaile a diplomy.

7.      Žebříčkové závody v triatlonu, duatlonu, terénním triatlonu a aquatlonu 2015

7.1.    Vypsané závody Triatlonové série dospělých Olomouckého kraje 2015

 

POŘ

DATUM

DEN

Název závodu

Místo

Objem

1

8. 3. 2015

NE

RELAX Aquatlon 2015

Olomouc, Plavecký stadion

500 m - 5 km

2

19. 4. 2015

NE

Štěpánovský duatlon 2015

Štěpánov

5km - 22 km - 2,5 km

3

17. 5. 2015

NE

AQUA Aquatlon 2015

Olomouc, Plavecký stadion

500 m - 5 km

4

4. 7. 2015

SO

Novoveský triatlon 2015

Nová Ves

500 m - 20 km - 5 km

5

23. 8. 2015

NE

Štěpánovský triatlon 2015

Štěpánov

500 m - 22 km - 5 km

6

30. 8. 2015

NE

Loštický terénní triatlon 2015

Loštice

500 m - 18 km - 4,5 km

7

20. 9. 2015

NE

Náměšťský duatlon 2015

Náměšť na Hané

5km - 21 km - 2,5 km

8

8. 11. 2015

NE

Olomoucký aquatlon 2015

Olomouc, Plavecký stadion

500 m - 5 km

 

Poznámka: podrobnosti na internetu v sekci „TERMÍNOVKY“

 

7.2.    Vypsané závody Triatlonové série mládeže Olomouckého kraje 2015

 

POŘ

DATUM

DEN

Název závodu

Místo

Objem

1

8. 3. 2015

NE

RELAX Aquatlon mládeže 2015

Olomouc, Plavecký stadion

50 m - 500 m

100  m - 1000 m

200 m - 2000 m

2

19. 4. 2015

NE

Štěpánovský duatlon mládeže 2015

Štěpánov

0,5 km - 2 km - 0,25 km

1 km - 4 km - 0,5 km

2 km - 8 km - 1 km

3

17. 5. 2015

NE

Olomoucký triatlon mládeže 2015

Olomouc, Plavecký stadion

0,05 km - 2 km - 0,5 km

0,1 km - 4 km - 1 km

0,2 km - 8 km - 2 km

4

4. 7. 2015

SO

Novoveský triatlon mládeže 2015

Nová Ves

0,05 km - 2 km - 0,5 km

0,1 km - 4 km - 1 km

0,2 km - 8 km - 2 km

5

30. 8. 2015

NE

Loštický triatlon mládeže 2015

Loštice

0,05 km - 2 km - 0,5 km

0,1 km - 4 km - 1 km

0,2 km - 8 km - 2 km

6

20. 9. 2015

NE

Náměšťský duatlon mládeže 2015

Náměšť na Hané

0,5 km - 2 km - 0,25 km

1 km - 4 km - 0,5 km

2 km - 8 km - 1 km

7

8. 11. 2015

NE

Olomoucký aquatlon 2015

Olomouc, Plavecký stadion

50 m - 500 m

100  m - 1000 m

200 m - 2000 m

 

Poznámka: podrobnosti na internetu v sekci „TERMÍNOVKY“

 

8.      Povinnosti pořadatelů

8.1.    Vydat propozice závodu, v propozicích zejména uvést:

·       pokud je závod Mistrovstvím Olomouckého kraje, pak je nutné tuto skutečnost uvést v propozicích závodu,

·       do jakého žebříčku je závod zařazen, kterým kolem žebříčku závod  je,

·       název adresu a kontakt na právní subjekt, pořádající závod (velmi nutné - právním subjektem může být i fyzická osoba),

·       složení soutěžního výboru,

·                     že závodníci startují na vlastní nebezpečí.

8.2.    Pořádat závod v souladu s pravidly triatlonu, zejména:

·       jmenovat tříčlenný soutěžní výbor ve složení: ředitel závodu, technický delegát a hlavní rozhodčí, složení soutěžního výboru uvést v propozicích (pozn.: technického delegáta jmenuje JURY),

·       ustanovit příslušný počet rozhodčích, zejména při startu a cíli cyklistické části (povinnost závodníků používat cyklistické přilby, zákaz jízdy na kole v depech).

·       Přísně vyžadovat dodržování pravidel triatlonu při závodě (zejména povinnost závodníků používat cyklistické přilby a zákaz jízdy na kole v depech).

8.3.    Nejméně 1 měsíc před konáním závodu zaslat členům JURY propozice závodu (stačí v elektronické podobě).

8.4.    Nejpozději do 3 dnů po závodě zaslat členům JURY výsledkovou listinu závodu (stačí v elektronické podobě).

9.      Povinnosti závodníků

9.1.    Seznámit se s pravidly triatlonu a těmito směrnicemi a dodržovat jejich ustanovení, zejména:

·       mít na hlavě po celou dobu jízdy na kole cyklistickou přilbu,

·       mít na sobě řádně připevněné startovní číslo.

9.2.    Seznámit se s propozicemi každého závodu a dodržovat jejich ustanovení.

9.3.    Dodržovat pravidla silničního provozu.

9.4.    Písemně prohlásit pořadateli:

·       že startují na vlastní nebezpečí,

·       že jsou zdravotně způsobilí.

 

 

Přílohy:

 

Příloha č. 1 -   Vzor - Zpráva technického delegáta ze závodu zařazeného do systému soutěží Olomouckého krajského triatlonového svazu.

Příloha č. 2 -   Vzor - Zpráva hlavního rozhodčího ze závodu zařazeného do systému soutěží Olomouckého krajského triatlonového svazu.

Příloha č. 3 - Vzor - Výsledková listina ke zpracování žebříčkových soutěží.

 

 

Soutěžní směrnice byla schválena dne 1. 2. 2015

 

Zpracovatel:  Karel Pikal

                         E-mail: karel.pikal@seznam.cz

                         mobil: 606 920 993

 

     

                                                                                                                                 Karel Pikal

                                                                                                                          předseda OLKTTS