Olomoucký krajský triatlonový svaz, o. s. Zákostelí 84, 783 44 Náměšť na Hané

mobil 606 920 993, e-mail: olomouckytriatlon@seznam.cz, http://www.olomouckytriatlon.cz/

 

SMĚRNICE PRO EVIDENCI A REGISTRACI ČLENŮ OLKTTS

 

1.      Základní ustanovení

1.1.  Účelem Směrnice pro evidenci a registraci členů OLKTTS je zajištění evidence členů Olomouckého krajského triatlonového svazu, o. s. (dále jen „OLKTTS“) a registrace členů OLKTTS pro jejich účast v krajských soutěžích v triatlonu a triatlonových klonech.

1.2.  Evidencí členů se rozumí evidence klubů nebo závodníků bez klubové příslušnosti (tzv. individuální členství závodníka - u závodníka se ve výsledkových listinách zveřejňuje obec bydliště). Registrací členů se rozumí registrace závodníků. Pokud není závodník členem klubu, evidovaného u OLKTTS, jedná se o individuální členství (u závodníka se ve výsledkových listinách zveřejňuje obec bydliště).

1.3.  U OLKTTS se mohou evidovat i kluby z jiných krajů, než je Olomoucký kraj. Závodníci však nebudou klasifikovaní v krajských mistrovských soutěžích (v krajských žebříčcích budou klasifikovaní).

1.4.  Evidence a registrace členů OLKTTS  se provádí e-mailem na adrese olomouckytriatlon@seznam.cz .

1.5.  Evidované kluby hradí OLKTTS pravidelně základní členský příspěvek (dále jako „členský příspěvek klubu“) ve výši 100,- Kč za rok.

 

2.      Evidence členů OLKTTS

2.1.  Základní úpravu členství klubů i sportovců v OLKTTS obsahují Stanovy OLKTTS. Písemná přihláška klubu za člena OLKTTS se podává na předepsaném formuláři.

2.2.  Každý klub, který je členem OLKTTS, je povinen OLKTTS uhradit každoročně členský příspěvek klubu. Členský příspěvek klubu na příslušný kalendářní rok je splatný nejpozději do 28. 2. tohoto kalendářního roku, nebo do 14 dnů ode dne schválení písemné přihlášky za člena OLKTTS.

 

3.      Registrace sportovců OLKTTS

3.1.  Registraci sportovců provádějí kluby na klubové soupisce, kterou zasílají e-mailem na adresu:  olomouckytriatlon@seznam.cz

3.2.  Registrovaní sportovci mají právo startu na závodech v seriálech, vyhlašovaných Olomouckým krajským triatlonovým svazem za snížené startovné.

3.3.  Žádost o registraci sportovce může podat pouze klub, jehož je sportovec členem a klub má uhrazený členský příspěvek za příslušný rok.

3.4.  Klub odpovídá za správnou a platnou registraci svých sportovců.

3.5.  Registrace je platná až po uhrazení registračního poplatku. Výše registračního poplatku se stanoví na 50,- Kč za závodníka. Děti do 14 let včetně se registrují bez registračního poplatku.

3.6.  Registrace sportovce je účinná pouze pro jednu závodní sezónu.

3.7.  Registrace závodníků je vyvěšena na internetových stránkách http://www.olomouckytriatlon.cz/ v sekci „REGISTRY“.

3.8.  Registrovanému závodníkovi bude přiděleno stálé startovní číslo pro příslušný kalendářní rok.

 

4.      Závěrečná ustanovení

 

4.1.  Tato Směrnice pro evidenci a registraci členů OLKTTS nabývá účinnosti od 1. 1. 2015.