DOKUMENTY

Stanovy

Řády
- Organizační řád

- Řád pro hospodaření OLKTTS

- Soutěžní řád

Směrnice OLKTTS
- Směrnice pro evidenci a registraci 2015

- Aplikace pravidel do podmínek OLKTTS
     - soubor testových otázek


- Soutěžní směrnice pro rok 2015

- Směrnice pro rozhodčí OLKTTS
   - zpráva HR - vzor
   - cílový protokol - vzor

Dokumenty ČTA

- Pravidla TT, DT, KT, ZTT, AQT

- Směrnice pro rozhodčí ČTA