Hry VII. letní olympiády dětí a mládeže České republiky

14. 6. – 19. 6. 2015

Plzeňský kraj

T R I A T L O N

 

A/ Všeobecná ustanovení

Pořadatel:

Krajský triatlonový svaz Plzeňského kraje

Organizačně zajišťuje:

Triatlonový klub Slavia VŠ Plzeň

Termín:

Úterý 16. 6. 2015

Místo:

Plzeň, Bolevecký rybník a jeho okolí

Kategorie:

Starší žáci (ročník narození 2000 – 2001)
Starší žákyně (ročník narození 2000 – 2001)
Dorostenci (ročník narození 1998 – 1999)
Dorostenky (ročník narození 1998 – 1999)

Počet startujících:

14 v každé kategorii.

Ředitel závodu:

Ing. Milan Ungr

Hlavní rozhodčí:

Deleguje Česká triatlonová asociace (ČTA)

Technická porada:

Porada se uskuteční v neděli 14. 6. 2015 v 17.00 hod. v Techmania Science Center, Plzeň (Olympijský dům)

Informace:

Veškeré informace podá ředitel závodu.

 ( e-mail: ungr.m@seznam.cz )


B/ Technická ustanovení

Předpis:

Závod proběhne dle uvedených všeobecných a technických ustanovení, rozpisu závodu a v souladu s pravidly České triatlonové asociace (ČTA).

Discipliny

a objemy:

Starší žáci a žákyně:
plavání 0,375 km – cyklistika 10 km – běh 2,5 km
Dorostenci a dorostenky:
plavání 0,750 km – cyklistika 20 km – běh 5 km

Forma závodu:

Závod jednotlivců v triatlonu s hromadným startem po kategoriích.

Rozhodčí:

Závod bude zajištěn rozhodčími ČTA.

Neopreny:

Dle pravidel ČTA.

Časový program:

Pondělí 15. 6. 2015 – seznámení s tratí
Úterý 16. 6. 2015 – závod, předpokládaný start první kategorie v 10 hodin.
Detailní program a rozpis závodu budou vyvěšeny na informační tabuli a zveřejněny na webových stránkách.

Námitky:

Dle pravidel ČTA. (Soutěžnímu výboru do 15 minut po vyvěšení neoficiální výsledkové listiny příslušné kategorie s vkladem 300 Kč).

Upozornění:        

Soutěžní výbor závodu si vyhrazuje právo změny ustanovení a úpravu trasy závodu v případě zásahu vyšší moci (nepříznivého počasí, atd.)

Propozice byly schváleny generálním sekretářem České triatlonové asociace.

 

 

   Mgr. Antonín Bauer                                                     Ing. Milan Ungr

generální sekretář ČTA                                                    ředitel soutěže