Duatlon  LIPINA

Ředitel závodu:    Libor Mareš

Hlavní rozhodčí:    Miloš Meixner

Termín konání:      neděle 11.5.2014

Místo konání:        obec Lipina

Prezentace:          od 10 hod do 11.30 hod v hospůdce  U kapličky

Startovné:             250,- Kč do 30.4.

                              300,- Kč po tomto datu

Rozprava:            11.45 hod

Start závodu:       12.00 hod

 Popis trati:           běh 5 km, 2 okruhy v kopcovitém terénu

                             kolo 25 km, 1 okruh- Lipina- Hraniční  Petrovice - Jívová 

                              a zpět 

                          ( nutno dodržovat pravidla silničního provozu )

                            běh 2,5 km, 1 okruh

 Kategorie:          M 18 muži          18 - 29 roků      ročníky 1983 a mladší

                            M 30                  30 - 39                         1975 - 1984

                            M 40                  40 - 49                         1965 - 1974

                            M 50                  50 - 59                         1955 - 1964

                            M 60                  60 a více                      1954 a starší

 

                            Z 18 ženy          18 - 34 roků      ročníky  1980 a mladší

                            Z 35                  35 a starší                     1979 a starší

 Ceny:                 první 3 v každé kategorii obdrží věcné ceny

 Výsledky:          budou vyvěšeny 30 minut po dojetí posledního závodníka

Pravidla:           závodí se podle platných pravidel triatlonu, každý závodník

                          odpovídá za svůj zdravotní stav a závodí na vlastní

                          nebezpečí

 Přihlášky:         Libor Mareš, tel . 774 647 302

                           kacerman@email.cz                                                                                         

                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                             Dětský duatlon

Termín konaní :    neděle 11.5.2014   

Místo konání :       obec Lipina

Prezentace:           od 10 hod do 10.30 hod v hospůdce U kapličky

Startovné:             50 Kč

Rozprava :             10.45 hod

Start závodu:         11 hod      

Kategoríe :             žáci  8-11 let     1km běh - 3 km kolo - 1 km běh                   

                                         žáci  12-15 let   2,5 km běh - 8  km kolo  - 1 km běh     

 

 

V případě dětského duatlonu je nutný doprovod  zákonného zástupce nebo jeho písemný souhlas, že dítě může závodit.

Závodí se podle platných pravidel triatlonu, každý závodník zodpovídá za svůj zdravotní stav a závodí na vlastní nebezpečí.