TRIATLONOVÁ SÉRIE MLÁDEŽE OLOMOUCKÉHO KRAJE  2017 (4. ROČNÍK)

 Triatlonová série je podporovaná Grantovým programem České triatlonové asociace „Krajské série mládeže a Partnerské závody 2017

 

 

1.    Vyhlašovatel seriálu: Olomoucký krajský triatlonový svaz, o.s. (dále jen OLKTTS), Zákostelí 84, 783 44  Náměšť na Hané, mobil: 606 920 993, e-mail: olomouckytriatlon.seznam.cz

 

2.    Zpracovatel žebříčku: Středomoravské sdružení vytrvalostních sportů, o. s., odpovědná osoba Karel Pikal, mobil: 606 920 993, e-mail: karel.pikal@seznam.cz

 

3.    Všeobecně

 

3.1.   V seriálu budou hodnoceni všichni závodníci ve věku 15 let a mladší (rok narození 2002 a později), kteří se zúčastní alespoň jednoho z vypsaných závodů a to bez ohledu na krajskou příslušnost.

3.2.   Pro zařazení do příslušné kategorie je rozhodující věk dosažený v kalendářním roce.

3.3.   Závodníci se přihlašují do jednotlivých závodů prostřednictvím informačního systému http://www.czechtriseries.cz/

3.4.   Výsledky jednotlivých závodů bude zpracovávat Středomoravské sdružení vytrvalostních sportů, o. s., Výsledkové listiny budou vyvěšovány na internetových stránkách http://www.olomouckytriatlon.cz/ a v informačním systému http://www.czechtriseries.cz/

3.5.   Žebříček bude průběžně zveřejňován na internetových stránkách: http://www.olomouckytriatlon.cz/

3.6.   Pořadatel si vyhrazuje přidat do seriálu v průběhu roku další závody, přičemž počet započítávaných závodů zůstane stejný.

 

4.    Kategorie

 

H7 - benjamínci do 7 let (2010 a mladší)
H8 - žáci  8 let (2009)

H9 - žáci  9 let (2008)                                                      

H10 - žáci 10 - 11 let (2006 - 2007)

H12 - žáci mladší 12 - 13 let (2004 - 2005)

H14 - žáci starší 14 - 15 let (2002 - 2003)

D7 - benjamínky do 7 let (2010 a mladší)
D8 - žákyně 8 let (2009)

D9 - žákyně 9 let (2008)

D10 - žákyně 10 - 11 let (2006 - 2007)

D12 - žákyně mladší 12 - 13 let (2004 - 2005)

D14 - žákyně starší 14 - 15 let (2002 - 2003)

 

 

 

 

 

5.    Vypsané závody 

  

 

POŘ

DATUM

DEN

Název závodu

Místo

Objem

1

23. 4. 2017

NE

Olomoucký duatlon mládeže 2017

Olomouc - Černovír

0,5 km - 2 km - 0,25 km

1 km - 4 km - 0,5 km

2 km - 8 km - 1 km

2

18. 6. 2017

NE

Šumperský triatlon mládeže 2017

Šumperk - Krásné

 

3

5. 8. 2017

SO

Majetínský dětský triatlon 2017

Majetín

 

4

20. 8. 2017

NE

Štěpánovský triatlon mládeže 2017

Štěpánov

 

5

27. 8. 2017

NE

Loštický triatlon mládeže 2017

Loštice

0,66 km - 1,8 km - 0,5 km

0,132 km - 3,6 km - 1 km

0,2 km - 7,2 km - 2 km

6

5. 11. 2017

NE

Olomoucký aquatlon 2017

Olomouc, Plavecký stadion

50 m - 500 m

100  m - 1000 m

200 m - 2000 m

 

 

 

6.    Pravidla

 

6.1.   Každý závodník je povinen dodržovat pravidla daného klonu triatlonu, řídit se propozicemi příslušného závodu a pokyny rozhodčích.

6.2.   U závodů, u kterých bude přestávka mezi plaveckou a další části se bude startovat Gundersenovou metodou.

 

7.    Bodování

 

7.1.   V hodnocení jednotlivých závodů bude čas závodníka porovnán s průměrem časů prvních tří závodníků v absolutním pořadí stejných délek tratí závodu. Tomuto průměru bude přidělena hodnota 700 bodů. Výsledná hodnota bodů závodníka se bude zaokrouhlovat na celou část.

7.2.   Do hodnocení celého seriálu budou každému závodníkovi započítány 4 nejvyšší bodové zisky. V případě rovnosti bodů u dvou nebo více závodníků rozhoduje o celkovém pořadí umístění v závěrečném (finálovém) závodě.

                                                                 

 

8.    Vyhlášení seriálu

 

8.1.   Vyhlášení seriálu bude upřesněno.

 

9.    Poznámky

 

Změna termínů vyhrazena  

 

 

V Náměšti na Hané dne 4. 3. 2017

 

                                                                                                         Karel Pikal

                                                                                                  předseda OLKTTS